top of page

VINCENT NESLANY

It's not just about the numbers, we know what your company needs. 

About Us
Schermafbeelding 2020-11-17 om 16.42.59.

We consider it our mission to guide, coordinate and encourage entrepreneurs as they expand their professional dreams.

We strive to be more than just another accounting firm. Instead we try to give customers the right “tips and tricks” they need to gain an edge over the competition. “The customer is king” is our mantra!

OVER ONS
 

OUR VISION

“The customer is king” is our mantra!
Listening to customers’ expectations, exploring their bottlenecks and analysing their growth expectations together,
we aim to offer our customers suitable, personal advice and take them ‘to the next level’.

Our goal: to analyse the past and present and use these to predict the future. To ensure that our customers achieve or surpass their objectives.

We believe in wowing our customers. After all, a satisfied customer spreads the word... bringing in new customers.

MISSION STATEMENT

We aim to distinguish ourselves from our colleagues by pro-actively thinking along with our customers as much as possible.

We wish to do more than simply go over the numbers and deliver them to our customers. Instead, we’re eager to think along with them about their growth strategy and strive for improvement, progress, a breakthrough, TOGETHER. We want to contribute to positive change!

In other words, we try to give customers the right “tips and tricks” they need to gain an edge over the competition.

VINCENT NESLANY

In 1991, MrAndré Sirejacob and MrVincent Neslany first crossed paths when MrNeslany joined the firm as an employee.They were to work together for another five years.

In 1995, MrVincent Neslany left to become a Senior Accountant at an international accountancy firm in Brussels, heading a multilingual team there for several years.It soon became apparent that ‘the sky was the limit…’

As he gained experience with both tax and VAT-related issues, for both Belgian enterprises (SMEs and larger companies) and international groups, his interest in establishing his own accountancy firm grew.

ONZE DIENSTEN

OPMAAK VAN EEN BUSINESS PLAN

Bent u pas afgestudeerd? Of U denkt aan het starten van een eigen zaak? Wij begeleiden iedere startende ondernemer op maat van zijn wensen, zodat u met kennis van zaken kan beginnen aan een nieuw avontuur. Een goed businessplan, met daarin jouw financieel plan, is enorm belangrijk voor de opstart van je eigen zaak. Hoe maak je een goed business-of financieel plan? Heel simpel, wij staan jou hierin bij van A tot Z. Met een goed opgemaakt businessplan kan jij als zelfstandig ondernemer de leefbaarheid van jouw onderneming inschatten. Hoe realistisch zijn je plannen en waar wil je als zelfstandige met je onderneming naartoe? Maar ook na de opstart heeft jouw businessplan zijn nut. Het is een houvast als je voor belangrijke beslissingen staat en een controledocument voor jezelf.

DE BOEKHOUDING
VAN UW BEDRIJF

Onze dienstverlening, als boekhoudkantoor in Sint-Martens-Latem, richt zich hoofdzakelijk op het voeren van de boekhouding van uw bedrijf & het vervullen van uw fiscale verplichtingen. Volledig op maat van de cliënt. Dit kan zowel bij ons op kantoor, als ter plaatse bij de klant met een eigen boekhoudpakket. Wij werken onder andere met Yuki, Exact Online, ... Hierbij kan u als klant altijd rekenen op een tussentijdse rapportering van uw boekhouding, winstberekeningen én fiscale optimalisatie (per kwartaal/per maand), om u als ondernemer toe te laten pro-actief de juiste beslissingen te nemen voor uw zaak.

DIGITALE ONLINE BOEKHOUDING

Omdat wij steeds meedenken aan de toekomst van uw bedrijf,  werken wij reeds jaren met online digitale boekhoudprogramma's naast de klassieke mogelijkheden.
Wij kunnen ook uw bedrijf volledig digitaal omschakelen naar een online boekhoudsoftwarepakket:

 • Geautomatiseerde elektronische verwerking van alle ingescande aan- & verkoopfacturen, loondocumenten, bankafschriften, kasboeken, ...

 • U kan steeds alles online consulteren of ingeven via een app of via uw computer

ONZE DIENSTEN

OPMAAK VAN EEN BUSINESS PLAN

Net afgestudeerd? Of denkt u aan het starten van een eigen bedrijf? Wij begeleiden iedere startende ondernemer op maat van zijn wensen, zodat u met kennis van zaken kan beginnen aan een nieuw zakelijk avontuur. Een goed businessplan, met daarin jouw financieel plan, is onmisbaar voor de opstart van jouw eigen zaak. Hoe maak je een business of financieel plan? Heel eenvoudig, wij staan ju hierin bij van A tot Z. Met een goed opgemaakt businessplan kan jij als zelfstandige ondernemer de leefbaarheid van jouw onderneming inschatten. Hoe realistisch zijn jouw plannen én waar wil je als zelfstandige met jouw onderneming naartoe? Maar ooko na de opstart. heeft jouw businessplan zijn nut. Het is een houvast als je vor belangrijke beslissingen staat & je een controledocument nodig hebt.

DE BOEKHOUDING
VAN UW BEDRIJF

Onze dienstverlening, als boekhoudkantoor in Sint-Martens-Latem, richt zich hoofdzakelijk op het voeren van de boekhouding van uw bedrijf & het vervullen van uw fiscale verplichtingen. Volledig op maat van de cliënt. Dit kan zowel bij ons op kantoor, als ter plaatse bij de klant met een eigen boekhoudpakket. Wij werken onder andere met Yuki, Exact Online, ... Hierbij kan u als klant altijd rekenen op een tussentijdse rapportering van uw boekhouding, winstberekeningen én fiscale optimalisatie (per kwartaal/per maand), om u als ondernemer toe te laten pro-actief de juiste beslissingen te nemen voor uw zaak.

DIGITALE ONLINE BOEKHOUDING

Omdat wij steeds meedenken aan de toekomst van uw bedrijf, werken wij reeds jaren met online digitale boekhoudprogramma's naast de klassieke mogelijkheden.
Wij kunnen ook uw bedrijf volledig digitaal omschakelen naar een online boekhoudsoftwarepakket:

 • Geautomatiseerde elektronische verwerking van alle ingescande aan- & verkoopfacturen, loondocumenten, bankafschriften, kasboeken, ...

 • U kan steeds alles online consulteren of ingeven via een app of via uw computer

FISCAAL ADVIES

U heeft fiscaal advies nodig betreffende uw vennootschapsbelasting, personenbelasting of BTW? Als fiscaal adviseur helpen wij bedrijven & particulieren te voldoen aan alle verplichtingen die de fiscale wetgeving en regels u opleggen. We zetten ons maximaal in, om binnen het wettelijke kader een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Wij lichten de belastingtechnische kanten toe & geven fiscaal advies bij het maken van een investering, uw groeiplannen of (on)geplande wijziging in uw bedrijf,  maar ook bij meer personlijke aangelegenheden zoals trouwen, scheiden, ...

JURIDISCH ADVIES

Oplossingen op maat van de cliënt

 • Vennootschapsrecht

 • Handelsrecht

 • Opstellen diverse contracten en overeenkomsten
  (zoals huurovereenkomsten, bijstand kredieten,
  zakelijke verbintenissen, ed …)

 • Successierecht

 • Schenkingsrecht

FINANCIËLE ANALYSE

Oplossingen op maat van de cliënt

 • Aangiftes vennootschapsbelasting

 • Fiscaal advies

 • Optimalisaties tussen diverse belastingen

 • Afhandelen van controles en bijstand

TESTIMONIALS

Testimonials

“I felt a click with Vincent right away. His commitment and engagement were apparent at our first meeting, and still are. His assistant Sofie also deserves recognition for her attentiveness, meticulousness and honesty. Highly recommended for anyone who’s looking for no worries accounting. I’m very happy with this accountancy. ”

Jolien Janssens, Owner Siezo Hair Salon

ONZE DIENSTEN

OPMAAK VAN EEN BUSINESS PLAN
DE BOEKHOUDING
VAN UW BEDRIJF

Onze dienstverlening, als boekhoudkantoor in Sint-Martens-Latem, richt zich hoofdzakelijk op het voeren van de boekhouding van uw bedrijf & het vervullen van uw fiscale verplichtingen. Volledig op maat van de cliënt. Dit kan zowel bij ons op kantoor, als ter plaatse bij de klant met een eigen boekhoudpakket. Wij werken onder andere met Yuki, Exact Online, ... Hierbij kan u als klant altijd rekenen op een tussentijdse rapportering van uw boekhouding, winstberekeningen én fiscale optimalisatie (per kwartaal/per maand), om u als ondernemer toe te laten pro-actief de juiste beslissingen te nemen voor uw zaak.

DIGITALE ONLINE BOEKHOUDING

Omdat wij steeds meedenken aan de toekomst van uw bedrijf, werken wij reeds jaren met online digitale boekhoudprogramma's naast de klassieke mogelijkheden.
Wij kunnen ook uw bedrijf volledig digitaal omschakelen naar een online boekhoudsoftwarepakket:

 • Geautomatiseerde elektronische verwerking van alle ingescande aan- & verkoopfacturen, loondocumenten, bankafschriften, kasboeken, ...

 • U kan steeds alles online consulteren of ingeven via een app of via uw computer

FISCAAL ADVIES

U heeft fiscaal advies nodig betreffende uw vennootschapsbelasting, personenbelasting of BTW? Als fiscaal adviseur helpen wij bedrijven & particulieren te voldoen aan alle verplichtingen die de fiscale wetgeving en regels u opleggen. We zetten ons maximaal in, om binnen het wettelijke kader een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Wij lichten de belastingtechnische kanten toe & geven fiscaal advies bij het maken van een investering, uw groeiplannen of (on)geplande wijziging in uw bedrijf,  maar ook bij meer personlijke aangelegenheden zoals trouwen, scheiden, ...

JURIDISCH ADVIES

Oplossingen op maat van de cliënt

 • Vennootschapsrecht

 • Handelsrecht

 • Opstellen diverse contracten en overeenkomsten
  (zoals huurovereenkomsten, bijstand kredieten,
  zakelijke verbintenissen, ed …)

 • Successierecht

 • Schenkingsrecht

FINANCIËLE ANALYSE

Oplossingen op maat van de cliënt

 • Aangiftes vennootschapsbelasting

 • Fiscaal advies

 • Optimalisaties tussen diverse belastingen

 • Afhandelen van controles en bijstand

ONZE DIENSTEN

 BUSINESS PLAN CREATION

Are you a recent graduate and do you dream of establishing your own firm? Would you like to start a company? We advise beginning entrepreneurs in accordance with their needs, allowing you to embark on your adventure with all the knowledge you need to succeed. A solid business plan is essential when setting up your own business, and that includes a financial plan. How do you set about drawing up a business or financial plan? It’s very simple; we provide support from A to Z. A well-defined business plan can help you assess the viability of your undertaking. How realistic are your plans, and in what direction do you wish to take your enterprise? Even after the initial start-up, a business plan remains useful. When there are important decisions to be made, it will act as a touchstone.

YOUR COMPANY'S ACCOUNTS

The services provided by our accounting firm in Sint-Martens-Latem relate first and foremost to your company’s accounting needs and fulfilment of your fiscal obligations. Tailored to fit your needs as a customer. You are welcome to come to our offices, or we can visit you at your company and use your own accounting software there. We work in Yuki, Exact Online… Our customers can count on interim accounting reports, profit calculations and tax optimisation (per quarter or month). That way, you can be pro-active in making the right decisions to advance your business.

DIGITAL ONLINE ACCOUNTING

As we are always thinking about your company’s future, in addition to traditional methods, we’ve also been using online digital accounting software for years now.
We can help your company make the transition to digital accounting with online software:

 • Automatic electronic processing of all scanned invoices for purchases and sales, payroll documents, bank statements, accounting books…

 • Using an app or your computer, you’ll be able to consult or enter all your data online, whenever you want.

FISCAL ADVICE

Are you in need of fiscal advice concerning your corporate tax, income tax or VAT? As fiscal advisers, we help companies and private individuals to comply with tax laws and regulations. We are fully committed to achieving optimal results within the legal framework. We explain the tax implications and provide fiscal advice with regard to your investments, expansion plans and (un)scheduled changes to your company, in addition to more personal matters such as marriage and divorce.

LEGAL ADVICE

Vincent Neslany also offers customers legal advice. This may concern the fulfilment of legal formalities relating to corporate disclosure (both the Belgian Official Gazette and the Crossroads Bank for Enterprises) or the minutes for various meetings.

Additionally, we offer first-line legal assistance. This can range from reviews of various agreements to drawing up such agreements and the follow-up of pending court cases (in partnership with your lawyer).

Advice on agreements often relates to trade and contract law; management agreements, rental agreements, loans, purchase agreements, intellectual property, franchise agreements, loan assistance, commercial relationships, gift tax or inheritance tax.

FINANCIAL ANALYSIS

To determine a financial framework for the future or be able to provide useful advice, an awareness of financial operations under the current policy is essential. Vincent Neslany will start by thoroughly analysing your company’s current situation before you make any new investments, (re)distribute or plan your working capital requirements.

It goes without saying that this financial analysis starts from your company accounts. We draw up the following reports:

 • A balance sheet, offering an accurate reflection of your company’s financial circumstances on a specific date.

 • An income statement with an overview of your financial results for the past year.

 • A social balance sheet, for more detailed information about the past year’s staffing.

A budget that sets out your financial plans for the upcoming business year.

AUDITS

Without the right numbers, you cannot do business intelligently. To be a good manager, you must identify and take advantage of opportunities for your company. This means you need to be able to rely on the numbers for your business to be successful.  Audits ensure that these are accurate. Company law defines six types of company; the partnership (maatschap), cooperative (cv), private company (bv), public limited company (nv), general partnership (vof) and limited partnership (commanditaire vennootschap). Vincent Neslany and his team are up to date on all the rights and obligations for all these company types and can proffer professional support.

We are already active in

Contact Us
Boekhoudkantoor SN&P bv, Vincen Neslany
bottom of page